Bli en bättre simmare!

Vi finns i Stockholm, Lidingö, Göteborg,
Linköping och Norrköping.

Bli en bättre simmare!

Vi finns i Stockholm, Lidingö, Göteborg,
Linköping och Norrköping.

Baby

Babysim är ren glädje och njutning. Med lek och sång möter din baby varmt och skönt vatten på ett lustfyllt sätt i din trygga famn.

Barn

Ska ditt barn ta sina första simtag? Simma längre sträckor? Lära sig nya simsätt? Vi har glädjefylld simskola för alla nivåer och åldrar.

Ungdomar

Är du 12-16 år och vill bli en bättre simmare? I Delfinen får du resultatinriktad simträning och provar fler simsätt. Crawlskolan lär dig simma snabbare.

Vuxna

Det är aldrig för sent att bli en bra simmare! Lär dig från grunden i Vuxensim, simma som eliten i Crawlskolan, ta privatlektioner eller simskola för kvinnor.

Corona-viruset

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning.

På Monas Simskola gör vad vi kan för att minska riskerna. Elever som uppvisar symptom, kan för allas säkerhet bli ombedda att gå hem.

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
    Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Om Monas Simskola

Vår unika undervisningsstil utgår från att deltagarna utvecklas olika och behöver känna sig trygga i vattnet. Vi jobbar i grupper, men moment kan se olika ut för olika individer.

För de minsta barnen är vi alltid flera simlärare i gruppen. Våra medarbetare är alla erfarna, utbildade simpedagoger som med stort hjärta tar eleverna till sina mål.

Boka din kurs nu

Vi har babysim, simskola och simkurser för vuxna i flera moderna anläggningar i Stockholm, Norrköping, Linköping och Göteborg. Välkomna!

Boka sommarsim

Under sommaren 2020 kommer vi ha simskola/simläger utomhus. Breviksbadet på Lidingö, är den perfekta platsen för sommarsimskola.

Nu också i Göteborg

Vi har nu börjat lägga upp höstens kurser i Göteborg. Med kurser på fem anläggningar kommer vi att täcka in större delen av staden.

Flera olika kurser

Vi har allt från babysim till vuxensim och crawlsim till skolasim. Vi har ett utbud där det finns något för alla i familjen.

Fokus på resultat

På Monas Simskola fokuserar vi på att den individuella deltagaren ska nå så långt som möjligt. Läs gärna mer om hur vi arbetar.

Våra anläggningar

Vi har kurser i hela Stockholm och Linköping, både i offentliga badhus och i en del anläggningar i privat regi.

Bobby groda lär sig simma

Simskoleläraren Mona Bhat har skrivit en pedagogisk och rolig bok om att gå i simskola. Följ med Bobby Groda och alla hans vänner på deras första simlektioner.
Mona Bhat

Mona Bhat

Ägare och grundare av Monas Simskola

”Jag har simmat från att jag var barn och har ägnat hela mitt vuxna liv åt att förmedla glädjen i att bemästra vattnet. Vi arbetar tryggt och metodiskt utifrån varje deltagares förutsättningar och ger varje elev utmaningar för sin utveckling. Efter många år i bassängen vet jag att vårt sätt fungerar.”

Bobby groda lär sig simma – en bok om att lära sig att simma

Följ med Bobby Groda och alla hans vänner på deras första simlektioner.Att lära sig simma kan kännas både nervöst och spännande.

I sin bok Bobby Groda lär sig simma berättar simskoleläraren Mona Bhat om hur det går till i simskolan. Läs den för ditt barn som snart ska börja i simskola eller använd den som komplement till barnets simlektioner.

Låna på bibliotek i Göteborg eller Stockholm.