Barngympa

Barngympa hos Monas Simskola

Barngymnastik är lekfull motorisk träning. Praktiskt taget över en natt ändrar ditt barn sitt rörelsemönster från ostadiga steg till smidiga språng och skutt. Våra gymnastikprogram är utformade så att barnen ska kunna använda all sin energi och få nya motoriska färdigheter.

Vi hjälper barnen att utforska kroppens motoriska möjligheter och visar dem hur de kan göra kullerbyttor, stå på händer och hjula med rätt teknik. Barnen lär sig allra bäst i en strukturerad miljö där gymnastik kombineras med mycket lek och rörelse.

Gymnastik är en utmärkt aktivitet för alla barn. Barngymnastik i tidig ålder har visat sig utveckla barnens balans, koordination och grundläggande motorik. Vi har kurser från 2 års ålder upp till 8 år.

Det som är unikt hos oss är att vi blandar roliga gymparörelser med danspass. På gympa mix får barnen pröva på dans, gympa, zumba och yoga i glädjefyllda pass. För de mindre barnen har vi barngympa tillsammans med föräldrarna. Vi lär barnen att använda kroppen på ett lekfullt sätt och föräldrarna är med och hjälper barnen träna styrka och motorik.

På barngympan får barnen många nya färdigheter och de lär sig:

  • Styrka, flexibilitet och samordning genom gymnastik och lek
  • Samspel i gruppen, att prova nya saker, förmåga att lyssna, känsla av stolthet när de klarar nya övningar

Hos oss fokuserar vi på att bygga upp barnens självkänsla och uppmuntrar till positiva gruppinteraktioner. Vi tror att vägen till lärande går genom kunniga och engagerade lärare. Våra instruktörer hjälper barnen att känna sig säkra och trygga och vi uppmuntrat till kreativitet och sampel. Alla våra instruktörer är utbildade och undervisningen är pedagogisk. Vår barngympa har vi i Ljungbackens skola ”den lilla skolan med det stora hjärtat” som ligger på Lidingö.

Varmt välkommen till oss!

Vi har flera olika sorters barngymnastik i vårt program, här kan du läsa mer om dem.

Barngympa med föräldrar (2 till 3 år)
Vi lär barnen att använda kroppen genom att långsamt inspirerar dem så att de får vara fantasifulla och använda sig av sina sinnen.

Gympa mix (4 till 6 år)
Med hjälp av olika typer av redskapsbanor och lekar övar vi motorik, balans, kroppsuppfattning och grundrörelser.

Gympa mix steg 2 (6 till 8 år)
Lärande genom enkla coachningar, ledtrådar, samarbete, lagarbete, kretsar, utmaningar, övningar, hinderbanor, lekar och dans!

[su_button target=”blank” icon=”icon: external-link” url=”https://mona.app.keeptrack.dk/” background=”#FFCB55″]Boka kurs[/su_button]

Share This