Med din baby i fokus

När din baby är tre månader gammal kan ni anmäla er till våra kurser i babysim! Våra kurser passar barn upp till 2 år, och en förälder är alltid med i bassängen. Babyn blir trygg i vattnet, vänjer sig vid stänk och att doppa huvudet, allt under ledning av en utbildad och erfaren instruktör. Detta brukar bli en mysig och rolig stund för förälder och barn.

Babysim steg 1

Här får barnet vänja sig vid vattenmiljön och att få vatten över huvudet med hjälp av vattenkannor. Vi leker, sjunger och övar samtidigt flytförmågan på både mage och rygg. Den som vill kan få prova på att “dyka”.

Förkunskaper: Steg 1 passar barn mellan cirka 3 och 11 månader och inga förkunskaper behövs.

Babysim steg 2

Här utvecklar vi övningarna från steg 1 med målet att få barnet att bli mer tryggt och självständigt i vattnet. Vi vänjer oss vid stänk och att doppa huvudet. Med olika simhjälpmedel övar vi mer på att flyta och att springa och sparka med benen i vattnet, både på rygg och på mage.

Förkunskaper: Barnet bör ha viss vattenvana och ha gått babysim steg 1 eller ha motsvarande förkunskaper.

Babysim steg 3

Här lägger vi ett större fokus på vattensäkerhet och tar de första stegen mot att lära oss att simma. Vi utvecklar självständigheten i vattnet genom att låta barnen ta sig lite längre sträckor. De får också lära sig dyka och det viktiga momentet att rotera till rygg.

Förkunskaper: Barnet bör ha gått babysim steg 2 eller ha motsvarande förkunskaper.

Babysim steg 4

Här läggs stor vikt vid vattensäkerhet och vi fortsätter att förbereda barnen på att simma självständigt. Barnen är något äldre och klarar sig själva med flythjälpmedel i vattnet, men en förälder är ändå alltid med i bassängen.

Förkunskaper: Barnet bör ha gått babysim steg 3 eller ha motsvarande förkunskaper.

Platser med babysim

 • Beckomberga, Bromma – Stockholm
 • Lidingö
 • Hjulsbro – Linköping
 • Duva pool – Linköping

Boka kurs nu

Vi använder ett externt system för att hantera alla bokningar. På förstasidan kan du välja om du vill registrera dig/logga in eller om du bara vill titta på vårt schema.

Har du några frågor kring bokningen hör av dig till info@monasimskola.com.

Syfte med babysim
 • att hela familjen ska få en gemensam och glad lekstund tillsammans
 • att ge barnet regelbunden motion genom en givande aktivitet
 • att få barnet att njuta vattnet
 • att främja barnet inlärning av simkunnighet
 • att öka barnets säkerhet i vattnet
 • att skapa socialt umgänge mellan småbarnsfamiljer
 • att stödja rehabilitering av funktionshindrade barn samt deras föräldrar.
 • Babysim får inte utövas i frånvaro av en utbildad instruktör.
När skall man börja?

Att bekanta sig med babysim redan innan barnet är fött är en bra idé. Ta en titt på simbassängerna, omgivningen och vattnet i simhallen. Lär känna babysiminstruktörerna och deras arbetsmetoder. Kom och följ med på babysim.

Efter födseln, kan du samtidigt som du badar barnet låta hen börja bekanta sig med vattnet. Vid ett senare skede, när navelstumpen lossnat, kan du bada barnet i badkaret och därigenom börja vänja hen vid det +32 grader varma vattnet som också finns i simhallen. Öva aldrig dykning på egen hand.

När skall man börja träna i simhallen?

Bästa tiden för att börja träna babysim är när barnet är cirka 3 månader gammalt och väger minst 5 kg. Då är barnet redan vaken tillräckligt länge och har tillräckliga krafter för att klara av ansträngningarna. Regleringen av kroppstemperaturen har också utvecklats tillräckligt.

Förberedelser inför babysim
 • kom och bekanta dig med babysimmet
 • läs litteratur om temat
 • om du är rädd för vatten, försök att övervinna räddslan, annars återspeglas det i barnet
 • vänj barnet vid vatten redan hemma, inför simningen
 • vänj inte barnet vid tystnad, utan låt te.x. radion vara på även när barnet sover
 • båda föräldrarna bör delta vid bad för barnet i hemmet
10 tips för att bada hemma
 1. Se till att ditt barn varken är trött och hungrigt vid bad.
 2. Se till att du har tillräckligt med tid och nödvändig utrustning för bad.
 3. Bada på ett lekfullt sätt och variera talrösten.
 4. Använd rätta tag och stöd bakhuvudet tillräckligt. Bada barnet både på rygg, på mage och på sidan.
 5. Sänk vattentemperaturen gradvis från 37 till 32 grader.
 6. Byt ofta barnets ställning. Håll hela kroppen under vattnet i alla olika ställningar.
 7. Håll inte barnet på rygg för länge, eftersom det inte är möjligt att höra tal då, vilket kan göra barnet rädd för de ljud som sprids via vattnet.
 8. Blöt huvudet genom att skölja lite vatten på hjässan. Vattenmängden kan ökas om barnet upplever det angenämt. Skvätt inte vatten på barnets ansikte om det är riktat uppåt.
 9. Om barnet är trött eller gråter bör badet avbrytas.
 10. Efter badet skall barnet torkas, smörjas och kläs med varma kläder.
Föräldrarnas insats

Det är önskvärt att båda föräldrarna deltar i babysimmet. Syftet är ju att det blir en gemensam och glad lekstund; detta mål nås inte om en av föräldrarna inte alls deltar i simningen.

Båda föräldrarna kan inte vara i bassängen samtidigt, men det är viktigt att barnet lär sig att lita på båda föräldrarna lika mycket och känner sig säker i bådas närvaro. Det hör till babysimmets principer att båda föräldrarna är i vattnet, de känner sitt barn bäst och blir därför också de bästa lärarna. Babysiminstruktören ger idèer och uppmuntrar föräldrarna i simningen. Under de första månaderna har instruktören en central roll när hon visar de rätta tagen och övervakar de första dykningarna.

De föräldrar som är intresserade av babysim skall inte börja på egen hand. Det kan kännas enkelt att träna babysim självständigt, men för att övervinna ytterligare problem är det av största betydelse att instruktören håller uppsikt över simningen.

Dykreflex, dykning

I babysimmet utnyttjar man dykreflexen. Denna reflex har barnet endast under de sex första månaderna och därför bör man börja babysimma redan när barnet är 3-6 månader gammal. När man fått fram dykreflexen hos barnet, utgör dykningarna en väsentlig del av varje simträning.
Inför dykningarna genomför man med förberedande övningar. I övningarna skall man främst koncentrera sig på:

Att skölja ansiktet, detta görs genom att man först stryker ansiktet med vatten och sedan gradvis ökar vattenmängden.

Att i ett senare skede hälla större mängder vatten i ansiktet med en vattenkanna. Vattnet hälls från hjässan mot pannan, så att det rinner från pannan över ansiktet. Vid denna övning hålls barnet på magen, man bör stöda hakan så att den inte faller ner i vattnet.

Man övergår till vattenkanedykningar när barnet är bekväm med den första övningen. Vid denna övning kan antingen båda föräldrarna, eller en förälder tillsammans med en instruktör, delta, så att den ena häller vatten med kannan och den andra hjälper till med dykningen. När det rinnande vattnet täcker barnets ansikte, går man under ytan och gör en kort dykning. 
Det är bra att redan i samband med de förberedande övningarna lära sig hur man ger ett starttecken för dykningen (1. och 2. dykningen). Avsikten är att barnet då vet att man endast går i bassängen vid starttecken. Detta skapar trygga ramar, även för barnets fortsatta simträning. 
När färdigheten ökar kan man utföra vattenkannadykningen genom att med med ena armen hålla barnet på magen, och med den andra hälla vatten med vattenkannan. 
Man kan upphöra med vattenkannadykningen när man märker att barnet efter starttecknet är färdig att dyka(t.ex. blundar).

Man har också fastslagit de maximitider för dykningar som är trygga för barn i olika åldrar. Kom ihåg att följa dessa anvisningar, så att du inte utsätter ditt barn för vattenförgiftning. 
Man går igenom anvisningarna i samband med utbildningen. Föräldrarna bör lära sig de rätta tagen i vattnet och att hantera barnet med en säker hand, eftersom barnet genast känner på sig ifall den som badar är osäker. Detta i sin tur gör bara barnet orolig. Instruktören håller alltid uppskit över de första preliminära övningarna och dykningarna.

Att tänka på i samband med babysim
 1. Det är inte meningen att babyn blir till en supersimmare, var och en utvecklas i sin egen takt. Det viktigaste är att man arbetar regelbundet, konsekvent och flexibelt. All verksamhet sker på barnets villkor.
 2. Föräldrarna bör acceptera barnets avvikande egenskaper, vi är ju alla olika individer.
 3. Barn reagerar med olika impulser.
 4. Babysimmet lämpar sig inte för alla barn och en del av familjerna slutar faktiskt i ett relativt tidigt skede. Kom ändå ihåg att meddela instruktören om du bestämmer dig för att sluta.
 5. Föräldrar bör inte tävla om vems barn som utvecklas snabbast.
 6. Vi rekommenderar att de barn som haft hälsoproblem går igenom en läkarundersökning innan de börjar på babysim.
 7. Varje barn är en individ och det som passar en, passar inte nödvändigtvis en annan. Varje familj framskrider i sin egen takt i simningen.
 8. Vid bassängen skall man följa barnets vilja, ingen får tvingas eller utsättas för mycket ansträngning. Låt barnet ha tillräckligt många pauser.
 9. Det som är viktigt är att simningen upplevs meningsfullt, inte tiden som man använder för simningen. Om barnet tröttnar mitt under simningen, måste du avbryta simningen omedelbart.
 10. En sjuk bebis skall inte delta i babysimmet. Också sjuka föräldrar skall stanna hemma.
Vad skall man ha med i simhallen?

Se till barnets grundbehov (sömn och mat) är uppfyllda. Då trivs barnet i vattnet och blir inte otålig. Reservera tillräcklig tid för simningen. Jäktar man så kan hela simstunden bli förstörd. Ta en tillräckligt stor och varm badhandduk med till bassängavdelningen och svep det runt barnet, då är det lätt att flytta barnet mellan omklädningsrummet och bassängavdelningen.

Det är tillåtet att ta med en barnsits till duschutrymmen, så att föräldrarna har lättare att tvätta sig. Tvätta dig noggrant med tvål och vät håret innan du går till bassängen, på detta sätt undviker man att enstaka hårstrån lossnar och flyter i vattnet. Det är väldigt viktigt i babysimmet att tvätta sig noggrant. Tvätta dig själv först och klä av barnet sedan, så att den inte behöver frysa i onödan.

Under första besöket bekantar man sig med bassängerna och omgivningen. Instruktören visar även de rätta tagen och man tillbringar ca 5 – 10 minuter i vattnet. Ifall barnet gråter, lugna ner den innan du tar denne med i bassängen.

Klä på barnet simbyxor eller simdräkt. Varje barn skall ha simdräkt eller -byxor på; ifall det sker en liten olycka, sprids den inte i vattnet.

Våra kurser

Baby

Babysim 3 mån - 2 år

Ungdomar/Vuxna

Fortsättningssim Delfin 12 – 16 år
Crawlskola barn och vuxna
Vuxencrawl 16 år uppåt
Vuxensim 16 år – uppåt

Boka kurs

Välkommen med din bokning. På första sidan kan du välja om du vill registrera dig, logga in eller bara titta på vårt schema.

Har du några frågor kring bokningen hör av dig till info@monasimskola.com.

Share This